مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس حزب ایران به صورت مجازی برگزار شد

روز پنجشنبه 30 اردیبهشت، گردهمایی هفتادمین سالگرد تاسیس حزب ایران با حضور اعضای این حزب برگزار…

اسناد حزب/ شماره 8/ بیانیه کمیته مرکزی حزب ایران درباره وضعیت سیاسی جامعه

در این موقع باریک که هیولای مخوف دیکتاتوری دو مرتبه خودنمایی می کند. در این روزهای…

اسناد حزب/ شماره 7/ اخراج محمد نخشب از حزب ایران

  اخراج از حزب ایران آقایان : علیرضا صاحب، فرجاله باغی، محمد نخشب، ضرابی، جعفر شهیدی…

اسناد حزب/ شماره6/ اعلامیه جبهه موتلف احزاب آزادی خواه

 در این هنگام که توده های جهان برای تکریم اصول مقدس آزادی و تثبیت حقوق مسلم…