گفتگوی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد با مهندس احمد زیرک زاده

   

پرسش های بی پاسخ در سالهای استثنایی؛ خاطرات مهندس احمد زیرک زاده

این كتاب مروری است بر تاریخ ایران در دوران پهلوی كه از دو بخش تشكیل شده…

کتاب خاطرات منتشر نشده اصغر پارسا

اصغر پارسا (۱۲۹۴ یا ۱۲۹۸، ۱۶بهمن ۱۳۸۵) سخنگوی فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم و مدتی…

کتاب خاطرات الهیار صالح

صالح آرانی (مشهور به اللهیار صالح؛ زاده ۱۲۷۵ در آران – درگذشته ۱۲ فروردین ۱۳۶۰) وزیر،…