اسناد حزب/ شماره6/ اعلامیه جبهه موتلف احزاب آزادی خواه

 در این هنگام که توده های جهان برای تکریم اصول مقدس آزادی و تثبیت حقوق مسلم بشری مبارزات وسیع و منظمی میکنند و در غالب کشورها نیروی شیفتگان عدالت بر قدرت شوم دشمنان انسانیت و مدعیان جور و ستم پیروز شده است، ما احزاب امضاء کننده زیرین که در طریق نجات ملت و تعالی میهن و در راه اجرای اصلاحات اساسی اجتماعی در ایران می کوشیم، به منظور سرکوبی نیروی ارتجاع و محو نفوذ استعمار و تقویت جبهه آزادی خواهان، موتلف شده، جبهه موتلف احزاب آزادیخواه را تشکیل داده و در نکات زیرین توافق می کنیم.
١. جبهه موتلف احزاب آزادی خواه در سیاست داخلی روش مشترک بر پایه شکست کامل عناصر ارتجاعی یعنی مزدوران استعمار و مخالفين اصلاح و آزادی و ترقی ملت ایران، در پیش می گیرد.
٢. جبهه موتلف آزادی خواه در سیاست خارجی خط مشی مشترک براساس استقلال سیاسی و اقتصادی و قلع ماده وابستگی و تقویت روابط حسنه دولت ایران با کلیه دولت هائی که موافق با هدف های مترقی و آزادی خواهانه ملت ایران هستند، اتخاذ می نمایند.
٣. احزاب امضاء کننده این اعلامیه از اقدامات میهن پرستانه یکدیگر تقویت نموده و از هرگونه عملی که منجر به ضعیف شدن یکدیگر شود، خواه از لحاظ سیاسی و خواه از لحاظ تشکیلاتی خودداری خواهند کرد و سعی خواهند نمود به وسیله ایجاد کنفرانس ها و مجالس مشترک رشته های صمیمت و تفاهم را بین اعضاء احزاب عضو جبهه موتلف محکم تر سازند.
۴. جبهه موتلف احزاب آزادی خواه برای تأمین رفاه و آزادی کارگران تصمیماتی اتخاذ خواهند نمود که وجود کارگران در احزاب موتلف باعث تضعیف شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران که یگانه تشکیلات سندیکای واقعی کارگران ایران است، نگردد.
جبهه موتلف احزاب آزادی خواه از شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران به عنوان تنها تشکیلات رسمی کارگران ایران با تمام قوا پشتیبانی و تقویت خواهد نمود
۵. جبهه موتلف احزاب آزادی خواه برای اتخاذ تاکتیک مشترک در كليه وقایع مهم سیاسی، جلساتی تشکیل و کلیه مسائل را بین خود حل کرده و روش هم آهنگی در پیش می گیرد.
۶. جبهه موتلف احزاب آزادی خواه همکاری احزاب و جمعیت ها و نویسندگان جراید و عناصر آزادی خواه را پس از تصویب جلسه مشترک با نهایت علاقه می پذیرد و از کلیه آزادیخواهان انتظار دارد که برای محو سریع سیاست استعمار و شکست حتمی ارتجاع و اجرای عملی اصلاحات و ترقی و نجات ملت ایران، این جبهه را تقویت کنند.
ما اطمینان داریم که نیروی مشترک ما به اضمحلال دشمن که هم اکنون زخم هائی برداشته ولی از پای در نیامده، کمک خواهد کرد. امیدواریم که جبهه موتلف ما موجد دوران جدید و پر افتخاری در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه ملت ایران گردد.
پیروزمند باد جبهه موتلف احزاب آزادی خواه
جاوید باد ایران، وطن تاریخی و پرافتخار ما
محو باد استعمار و ارتجاع
کمیته مرکزی حزب توده ایران
کمیته مرکزی حزب ایران
تیرماه 1325

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *