بيانيه حزب ايران به مناسبت سالروز قيام دانشجويي 16 آذر

همواره جنبش دانشجويي كه با حضور جوانان پر شور پيشگام مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران بوده و علی الخصوص در جريان مبارزات نهضت ملي ايران به رهبري جاويد نام دكتر محمد مصدق نقش فعال و تايين كننده اي ايفا كرده است و پس از كودتاي ننگين بيست و هشت مرداد يك هزاروسيصد و سي و دو كه در نتيجه اتحادي شوم براي جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران انجام شد و در حالي كه تمامي رهبران نهضت يا در بازداشت و يا مخفي بودند تنها بعد از گذشت چهارماه از وقوع كودتا بار ديگر با حضوري گسترده در شانزده، آذر يك هزارو سيصد و سي و دو با وجود تهديدها و التيماتوم هاي رژيم سركوب گر به صورتي يكپارچه در اعتراض به ساقط كردن غير قانوني دولت ملي دكتر محمد مصدق و مسافرت معاون رياست جمهوري آمريكا به ايران در دانشكده فني تهران به عنوان اولين تظاهر گسترده گرد هم آمده بودند، و در اين حين حاكميت برآمده از كودتا كه مست قدرت بوده با تفكر واهي خاموش كردن دانشگاه به عنوان يكي از پايه هاي اصلي جنبش آزادي خواهانه ملت ايران با حمله اي سبوعانه با شكستن حريم دانشگاه سه تن از دانشجويان مبارز به نامهاي (قندچي، بزرگ نيا و شريعت رضوي) را به شهادت رساندند تا شايد به رغم خود جنبش ملي ايرانيان را سركوب كنند.

اما برخلاف ميل دستگاه استبداد نه تنها اين مجاهدت و ايثار دانشجويان فداكار ميهن سركوب و به دست فراموشي سپرده نشد، بلكه اين روز از سوي دانشجويان و مردم مبارزه ايران به ياد اين سه شهيد آزاده و دانشجويان حق طلب به عنوان روز دانشجو و سمبل مبارزات دانشجويي ناميده شد و جوانان و دانشجويان بسياري با الگو برداري از اين جوانان مبارز تا به امروز به مقابله با استبداد پرداختند.

ما ياد شهداي گرانقدر شانزده آذر يك هزارو سيصدو سي و دو و تمامي شهداي اين مهد علم و فرهنگ و آزادي كه در راه تحقق آرمان هاي ملي ايرانيان جان خود را فدا كردند. گرامي مي داريم و درودهاي خود را نثار روان پاك اين آزادگان مي كنيم و ترديدي نداريم كه اين مبارزات و فداكاري هاي بي شمار توسط نسل هاي آينده گرامي شمرده خواهند شد و راهشان پر ره رو خواهد بود.

حزب ایران

۱۳۸۴/۹/۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *