اعلامیه حزب ایران پیرامون بیانات رئیس جمهور آمریکا

کمیته مرکزی حزب ایران در بیانات رئیس جمهور ممالک متحده آمریکای شمالی در ضمن پیام های پنجم و دهم ژانویه 1957 بکنگره آن کشور مطالعات دقیق نموده و از لحاظ اینکه مفاد و روح این دو پیام را بر ضد “امپریالیسم” و “کلنیالیسم” و موافق با احترام به حقوق بشر و آزادی افراد و استقلال ملل در اداره امور خود و تقویت وطن پرستی و تقوی تشخیص داده – خاصه که پیام مذکور پس از اتخاذ سیاست مستقل و مساعد در مسئله حمله بمصر ایراد شده – اصولاً خوشبین است و از جنبه واقع بینی نیز آن ها را با اصول سیاست داخلی خود که عبارت است از:
الف: اجرای قانون اساسی و متمم آن.
ب: اجرای اعلامیه حقوق بشر و احترام بآزادی و حقوق و امنیت قضایی ملت ایران.
ج: متابعد از اصول پارلمانی و دموکراسی و تحقق حکومت مردم بر مردم.
د: ریشه کن کردن فقر و رشوه خواری و نادرستی.

و با اصول سیاست خارجی خود که عبارت است از:

الف: متابعت از منشور ملل متحد.
ب: احترام عهود و پیمان های موجود.
ج: مبارزه با کمونیسم.
د: همکاری نزدیک با ملل اسلامی و آسیایی.
ه: جانبداری از ملل مظلوم و محروم جهان.
و: نوع دوستی و همکاری بین المللی.

منطبق می داند.

حزب ایران قویاً معتقد است که از بین رفتن عدم رضایت ها – احترام حقیقی بآزادی و حقوق و امنیت قضایی – حکومت قانون و شرکت مردم در اداره امور کشور خود مهمترین عامل اصلی و اساسی برای مبارزه با نفوذ کمونیسم و موجب پیشرفت تجدد و ترقی می باشد.

جاوید باد ایران

از طرف کمیته مرکزی حزب ایران – اللهیار صالح

اول بهمن 1335

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *