دبیرکل حزب ایران: این وفاق فقط برای جناح‌های درون حکومت است

ماه منير رحيمي (راديو فردا): ابوالقاسم رئوفيان، سخنگوی خانه احزاب ايران هدف سند منشور وفاق را کاهش تنشهای بين حزبی ايجاد وفاق و همدلی بين تشکل های سياسي دارای پروانه فعاليت اعلام کرد و آن را موجب نظام مند شدن رقابت های سياسی، ايجاد فضای نشاط سياسي، دوری از خشونت های حزبی و رغب بيشتر مردم براي حضور در پاي صندوق های رای خوانده است. پيشتر 21 حزب با انتشار نام  مجمع عمومی دوم خانه احزاب را تحريم کردند.

نظام الدين موحد، دبيرکل «حزب ايران» و عضو شورای رهبری «جبهه ملی ايران» در باره وفاق احزاب به راديو فردا می گويد: مساله وفاق ملی و وفاق مدتهاست بحث است. ما در حزب ايران و جبهه ملی از دو سال پيش سعی کرديم که احزاب ملی را که سابقه آزاديخواهی دارند با هم جمع بکنيم اقلا سالی يک دفعه جلسه ای داشته باشند به عنوان يک اپوزيسيون قانونی بتوانند تظاهر بکنند. متاسفانه مشکلاتی بود و انجام نشد. بعد هم وفاق ملی توسط نهضت آزادی آقاي دکتر يزدی مطرح کردند که آنهم چندان رشد نکرد. اخيرا اين وفاقی که مطرح شده است به نظر ما وفاق بين همان دستگاههای وابسته به دولت و جناحهای مختلف دولت است پس ديگر مکانی براي ما نيست و ما اصلا صحبت نکرديم و شرکت هم نخواهيم کرد.

رادیو فردا: امضاكنندگان سند بايد به مفاد ‏آن در سه بخش مبانی، قواعد رفتاری و اقتضاها، متعهد باشند. به افزوده رئوفيان، سخنگوي خانه احزاب ايران: ضمانت اجرايی سند خود احزاب هستند؛ اما امضا كنندگان نمیتوانند و نبايد از فعاليت ‏ها و اقدامات احزابی كه مبانی را قبول ندارند، حمايت كنند. بدين معنی كه اگر حزبی فعاليتی در تعارض با حقوق اساسی ملت، مخالفت با جمهوريت، اسلاميت نظام و ولايت امر داشته باشد، يا خلاف مصالح و امنيت ملی اقدام كند، هيچ گاه مورد حمايت خانه احزاب قرار نخواهد گرفت.

از آقای موحد، مي پرسم احزابی با سابقه طولانی مثل حزب ايران برای فعاليت با چه گونه مشکلاتی روبه رو هستند؟

نظام الدين موحد: مشکل اصلی ما اين است که اجازه فعاليت قانونی و ظاهر شدن به ما نمی دهند. ماهنوز يک باشگاه نداريم و هنوز نميتوانيم عقايد خود را آزادانه بيان کنيم و هنوز يک روزنامه ای در اختيار نداريم و روزنامه های موجود، حتی آنها که خودشان را منتسب به جناح آزاديخواهی ميکنند، وحشت دارند از اين که نظرات ما را درج کنند. بنده دو سال پيش شرحی نوشتم خدمت آقای رئيس جمهور آقا خاتمي، که حزب ايران حزبی است که در سال 1323 تاسيس شده و در همان وقت هم طبق مقرارت آن وقت اساسنامه و مرامنامه و موسسينش را به شهربانی اطلاع داديم و در آنجا ثبت شد و توضيح داديم که قانون احزاب که بعد از انقلاب تاسيس شده برای احزاب جديد است و عطف به ماسبق نکرده. جناب رئيس جمهوری در روی نامه دستور دادند به وزرات کشور و اداره احزاب. اداره احزاب هم گفتند خب شما هم بياييد اجازه بگيريد مثل ساير احزاب. جواب همين را دادم و گفتم حقوق دانهايتان را بگوييد بيايند با ما صحبت بکنند. چند روز بعدش که ما خواستيم برويم رئيس اداره احزاب توسط آقای وزیر کشور  عوض شدند. مجددا ما با رئيس اداره جديد تماس گرفتيم. ايشون گفتند که اين نظر شما به نظر من درست می آيد اما از مافوق به من دستور داده اند که چنين بکنيد پس شما به مافوق مراجعه بکنيد. من گفتم مافوق رئيس جمهور کی هستند؟ که به من جوابی ندادند. بنا بر اين ما به صورت دوفاکتو داريم عمل می کنيم. خودمان خودمان را رسمی مي دانيم ولی اگر تابلويی بزنيم مسلما مانع خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *