اسناد حزب/ شماره 4/ قطعنامه حزب ایران

دیروز عصر از طرف حزب ایران قطعنامه ای در شهر منتشر شد که پس از تشریح…

اسنادحزب/ شماره 3/ بیانیه احزاب «ایران» و «میهن»

هم میهنان امروز که کشور تاریخی و پرافتخار ما یکی از بحرانی ترین و خطرناک ترین…

اسناد حزب/ شماره 2/ بیانیه حزب ایران

بیانیه حزب ایران اگر تاکنون فساد در پشت پرده عمل می کرد، امروز علنا حکومت را…

اسناد حزب/شماره1/ اعلامیه حزب ایران راجع به نفت

حزب ایران معتقد است که در شرایط حاضر هیچ گونه امتیازی به هیچ یک از دول…