زندگی سیاسی احمد زیرک زاده

احمد زیرک‌زاده (۱۵ اسفند ۱۲۸۶ تهران – ۳ شهریور ۱۳۷۲ تهران) فعال سیاسی، نماینده مجلس و…

زندگی نامه سیاسی دکتر کریم سنجابی

کریم سنجابی در ۱۲۸۳ خورشیدی در کرمانشاه متولد شد. پدرش قاسم خان سردار ناصر رئیس ایل…

زندگی نامه سیاسی الهیار صالح

الهیار صالح فرزند میرزاحسن خان مبصر الممالک، نایب‌الحکومه ناحیه آران در ۲۷ اردیبهشت ۱۲۷۶ش در روستای…

پیوستن حزب میهن پرستان

در خرداد ماه ۱۳۲۴ حزب میهن پرستان به دبیرکلی کریم سنجابی و چند حقوقدان دیگر به…