اسناد حزب/شماره1/ اعلامیه حزب ایران راجع به نفت

حزب ایران معتقد است که در شرایط حاضر هیچ گونه امتیازی به هیچ یک از دول…

تقدیرنامه حزب از مهندس کاظم حسیبی

‏تقدیر نامه حزب ایران از عضو موسس حزب، زنده یاد مهندس کاظم حسیبی، که در دورانهای…

کارت عضویت زنده یاد الهیار صالح در حزب ایران

تصویر کارت عضویت زنده یاد الهیار صالح رجل سیاسی کهنه کار حزب ایران. الهیار صالح در…