بیانیه حزب ایران در پشتیبانی از بیانیه جبهه ملی ایران سال ۱۳۹۷

هموطنان عزیزم جبهه ملی ایران با بررسی دقیق وضعیت فاجعه بار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و…

اطلاعیه درباره مدیریت شورایی حزب ایران سال ۱۳۹۷

با توجه به پرسشهای زیادی که علاقمندان و دوستداران حزب در ماه های اخیر اظهار داشته…

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب ایران پیرامون اخراج آقای سید حسن امین

هم میهنان گرامی، به آگاهی میرسانیم در مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸، کمیته مرکزی حزب ایران…

بیانیه حزب ایران پیرامون امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین

هموطنان عزیز، دولت جمهوری اسلامی پس از گفتگوهای متعدد، طولانی و محرمانه بعد از فروپاشی اتحاد…