اسناد حزب/ شماره 4/ قطعنامه حزب ایران

دیروز عصر از طرف حزب ایران قطعنامه ای در شهر منتشر شد که پس از تشریح…