مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس حزب ایران به صورت مجازی برگزار شد

روز پنجشنبه 30 اردیبهشت، گردهمایی هفتادمین سالگرد تاسیس حزب ایران با حضور اعضای این حزب برگزار…

گفتگوی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد با مهندس احمد زیرک زاده