اطلاعیه کمیته مرکزی حزب ایران پیرامون اخراج آقای سید حسن امین

هم میهنان گرامی، به آگاهی میرسانیم در مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸، کمیته مرکزی حزب ایران…

مرامنامه حزب ایران

الف.) از لحاظ سیاسی حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی از اصول دموکراسی. ب.) از لحاظ…